TM FARMER
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
Your Subtitle text

ติดต่อ

ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
52 หมู่ 6
ตำบล วังหว้า
อำเภอ ศรีประจันต์
จังหวัด สุพรรณบุรี 72140

โทร 035-455-372
โทรสาร 035-455-297
มือถือ 087-025-1240

ห้องปฏิบัติการชาวนา  (ทีเอ็ม ฟาร์เมอร์ แล็บ)
ติดต่อ มนตรี แจ่มแจ้ง 
โทร 081-818-2482

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์   , ติดต่อเข้ารับการอบรม  หรือ สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ติดต่อ ทวี แจ่มแจ้ง
โทร 081-010-6215

ต่างประเทศ
ติดต่อ 
kedng@yahoo.com


การเดินทางมาสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี

จากตัวอำเภอศรีประจันต์ ให้เข้าทางหลวงหมายเลข 3038 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมุ่งหน้าสู่อำเภอดอนเจดีย์  พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 8 จะเห็นป้าย "ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง" ตามรูป จากนั้นให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงมาประมาณ 100 เมตร