TM FARMER
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
Your Subtitle text

รายการ TV5

ปลาช่อนลุยสวน Ep.21 ลุงนักคิด
BY iCutStudio TV. Production Published on Sep 2, 2012
เที่ยวสุพรรณบุรีกับปลาช่อนลุยสวนทริปนี้ จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวนาครูทองเ­หมาะ แจ่มแจ้ง พบกับแรงบันดาลใจในชีวิตแบบพอเพียง และมีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อการแบ่ง